Gebruikers- en actievoorwaarden

Door gebruik te maken van de website fittetop100.nl accepteer je de toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden. 

Door deel te nemen aan de winactie accepteer je de toepasselijkheid van de actievoorwaarden.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden gelden als je de website fittetop100.nl bezoekt of een bijdrage plaatst of levert op de website fittetop100.nl.

- PGGM Services B.V. (PGGM&CO) beheert de website fittetop100.nl en kan bijdrages van websitebezoekers op naleving van deze gebruikersvoorwaarden controleren. Deze controle kan plaatsvinden vooraf aan plaatsing of levering van de bijdrage, steeksproefgewijs na plaatsing of levering van de bijdrage of achteraf op basis van klachten met betrekking tot plaatsing of levering van de bijdrage. 

- Je mag op de website fittetop100.nl geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

     - Discriminerende of beledigende commentaren;
     - Onwelvoeglijk taalgebruik;
     - Het noemen van privacygevoelige persoonsgegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
     - Onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
     - Gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
     - Het zich voordoen als een andere persoon;
     - Het plaatsen van commerciële boodschappen.

  - Je mag op de website fittetop100.nl geen bijdrages plaatsen of leveren die (vermoedelijk) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of daaraan verwante rechten van derden. PGGM&CO, PFZW en IZZ aanvaarden voor de openbaarmaking van dergelijke bijdrages op de website fittetop100.nl geen enkele aansprakelijkheid. Indien bijdrages worden gekopieerd, verveelvoudigd, ter beschikking gesteld aan derden of openbaargemaakt worden door derden, aanvaarden PGGM&CO, PFZW en IZZ hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

  - Je mag eventuele identificeerbare personen alleen benoemen of afbeelden in bijdrages wanneer de desbetreffende persoon hiermee akkoord is.   

  - PGGM&CO behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. PGGM&CO kan gebruikers die deze gebruikersvoorwaarden overtreden uitsluiten van verder gebruik van de websites.

  - Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website fittetop100.nl worden ontleend. PGGM&CO, PFZW en IZZ doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website fittetop100.nl actueel, juist en volledig is. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of zonder onderbreking functioneert. PGGM&CO, PFZW en IZZ aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

  Deze gebruikersvoorwaarden zijn vastgesteld op 29 april 2022.

  Actievoorwaarden

  De winactie ‘De Fitte Top 100’ wordt georganiseerd door PGGM Services B.V. (hierna te noemen: ‘PGGM&CO’), PFZW en Stichting IZZ.

  - In de periode 9 mei 2022 t/m 12 juni 2022 kunnen medewerkers die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn via de website www.fittetop100.nl deelnemen aan de winactie. Dit gebeurt door middel van een online formulier op de website www.fittetop100.nl waarmee medewerkers hun voornaam of teamnaam, e-mailadres, subsector en fitte idee (inclusief foto) kunnen insturen.
  - Medewerkers van PGGM&CO, PGGM, PFZW en IZZ zijn uitgesloten van deelname.
  - Deelname aan de winactie is alleen geldig als alle velden van het online formulier zijn ingevuld. Het toevoegen van een foto in het online formulier is niet verplicht.
  - De winnaar is de betrokkene die op 27 juni 2022 het grootste aantal likes heeft gekregen op het op de website www.fittetop100.nl gepubliceerde idee. Indien meerdere ideeën hetzelfde aantal likes hebben, wijst PGGM&CO de winnaar aan d.m.v. loting.
  - Betrokkenen maken kans op een kickboksclinic, gegeven door Remy Bonjasky. De Fitte Top 100 geeft één kickboksclinic voor maximaal 40 personen weg aan het team achter het idee met de meeste likes. De voucher voor de clinic wordt in week 26 overhandigd. De clinic zelf wordt gegeven op de Bonjasky Acadamy op een nader te bepalen datum, in overleg met het betreffende team.
  - Betrokkenen maken kans op een fitheidspakket voor hun team, met daarin een aantal handige gadgets om fit aan het werk te blijven. De Fitte Top 100 geeft één fitheidspakket weg aan het team achter het idee met de meeste likes. Dit pakket wordt in week 26 overhandigd.
  - De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
  - Medewerkers in de sector zorg en welzijn kunnen meerdere keren meedoen aan de winactie, door verschillende ideeën in te sturen door middel van het online formulier op de website www.fittetop100.nl.
  - Deelname aan de winactie is gratis.
  - PGGM&CO neemt in week 26 2022 per e-mail contact op met de winnaar.
  - In week 27 2022 wordt de winnaar bekendgemaakt via de website www.fittetop100.nl.

  - De uitslag van De Fitte Top 100 is bindend, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.
  - PGGM&CO, PFZW en IZZ behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van reden deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie ‘Fitte Top 100’ te staken of te wijzigen wanneer omstandigheden dat naar haar oordeel met zich meebrengen. Dit zonder dat PGGM&CO, PFZW en IZZ daardoor op enigerlei wijze zijn gehouden tot schadevergoeding jegens betrokkenen. Wijzigingen zullen via deze actievoorwaarden bekend gemaakt worden.

  Deze actievoorwaarden zijn vastgesteld op 29 april 2022.

  De Fitte Top 100 maakt gebruik van cookies. Hierover leest u meer in het cookiestatement.
  In het privacystatement leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

  Ik ga akkoord